1. Bendrosios nuostatos Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto tinklalapyje „pliusas.fm”, esančiais interneto adresu http://www.pliusas.fm (toliau - „pliusas.fm”), tvarkomi „pliusas.fm” lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys. Interneto tinklalapyje „pliusas.fm” Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapyje „pliusas.fm” ir naudojasi paslaugomis per interneto tinklalapį „pliusas.fm”, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų interneto tinklalapyje „pliusas.fm” tinklapiuose registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: a) galėtume atsakyti į Jūsų pateiktas užklausas dėl interneto tinklalapio „pliusas.fm” funkcionalumo ar jame esančios informacijos, leisti viešai diskutuoti siūlomomis temomis ar įskaityti Jūsų balsus už muzikinius kūrinius; b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą. 3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje „pliusas.fm” atliktais veiksmais, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. 4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti. 5. Informacija Jūsų kompiuteryje Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje „pliusas.fm”. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi ”pliusas.fm” bei užtikrina, kad kiekvienąkart juose lankantis, Jums nereikėtų į ”pliusas.fm” iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus. 6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas Tam, kad mes galėtume efektyviai leisti Jums naudotis pilnu interneto tinklalapio „pliusas.fm” funkcionalumu, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje „pliusas.fm” pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats. 7. Trečiųjų šalių tinklalapiai Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje „pliusas.fm” esančias nuorodas. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai. 8. Asmens duomenų saugumas Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje „pliusas.fm”, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. 9. Pranešimai Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „pliusas.fm”, informuokite apie tai „pliusas.fm” komandą. 10. Sutikimas PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į TINKALAPIUS , JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI INTERNETO TINKLALAPYJE „pliusas.fm” KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE. 11. Autorinės teisės Draudžiama be UAB "M-1" leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.pliusas.fm esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse. Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Teisės į informaciją, prie kurios nėra nuorodos į trečiųjų šalių autorines teises, priklauso UAB "M-1". Nors UAB "M-1" deda visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje publikuojama informacija atitiktų tikrovę ir nebūtų pasenusi ar iškraipyta, bendrovė neatsako už internete pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje www.pliusas.fm pateikta informacija. 12. Sąlygų keitimas Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje „pliusas.fm” ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu „pliusas.fm” po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate. 13. Baigiamosios nuostatos Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.